Wie ben ik

Mijn naam is Mayke de Klerk. Ik werkte bijna 25 jaar als psycholoog en psychotherapeut bij verschillende GGZ-instellingen. Sinds 2007 werk ik als vrijgevestigd psychotherapeut.

Mijn therapeutische oriëntatie is die van de Cliëntgerichte Psychotherapie. Sinds kort heet het de Persoonsgerichte experiëntiele Psychotherapie (PeP). De onderliggende overtuiging hierbij is dat een cliënt zelf in principe alle mogelijkheden in zich heeft om een eigen weg te vinden, ook om uit moeilijkheden te komen. Mijn taak is om te helpen dat vertrouwen, die wijsheid en vaardigheid weer ter beschikking te krijgen, waardoor problemen kunnen afnemen of verdwijnen. Meer: ‘Therapie’ >>.

Door de jaren heen is mindfulness onderdeel van mijn denken en handelen geweest. Leren met aandacht te leven en te aanvaarden dat de werkelijkheid is zoals die is, zijn daarbij kernthema’s, die ook in de therapie een belangrijke plek hebben. Ook los van therapie kan iedere belangstellende deelnemen aan mijn wekelijkse meditatiegroep (zie ‘Achtergrond’ >>).

DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DE PRAKTIJK VOOR LANGERE TIJD GESLOTEN.