Achtergrond

Buitengevel

Ik heb bijna 25 jaar bij GGZ-instellingen gewerkt, altijd met mensen vanaf 18 jaar. Ik werkte vooral als persoonsgericht psychotherapeut en Pessotherapeut. (De invloed van) sekseverschillen (op problemen) hebben altijd mijn belangstelling gehad. Ik begeleidde jarenlang vrouwengroepen en gaf trainingen over man-vrouwverschillen aan collega’s.

Los van mijn werk begeleidde ik 20 jaar meditatiegroepen. Het therapeutisch effect ervan was altijd duidelijk en daarom bestaat in mijn praktijk weer de mogelijkheid om te mediteren: op donderdag van 15.45 tot 17.00 uur kan iedereen komen meedoen, dus ook niet-cliënten. De kosten bedragen € 5,-. Zie ook: www.taozen.nl

Wekelijkse meditatiegroep open voor iedereen

Ook noem ik de invloed van het werk van Byron Katie. Op eenvoudige wijze helpt haar methode om ontspannen in het hier en nu te leven in plaats van beheerst te worden door gedachten die stress – angst, depressie, boosheid – opleveren. Deze oefening geeft feilloos zicht op de projecties die je gevangen houden en helpen die loslaten. Zie: The Work thework.com >>.

Voor de meer formele kant van mijn kwaliteiten en de kwaliteitseisen waaraan ik me heb te houden, zie: Registraties >> en Vertrouwelijkheid >>