Actueel

DOOR OMSTANDIGHEDEN IS DE PRAKTIJK VOOR LANGERE TIJD GESLOTEN.

Onderstaande tekst is dus momenteel niet geldig.

• Er is helaas vaak sprake van een lange wachttijd, bijna altijd langer dan drie maanden. Soms moet ik zelfs een stop op nieuwe aanmeldingen hanteren.

• Vanwege de wachttijd kan ik momenteel (06-08-2020) nog geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zg. treeknormen). In onze regio kan dit wel betekenen dat u veel verder moet reizen voor uw therapie. Ook indien u van mij hoort dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat het plafond van wat ik bij uw verzekeraar in een jaar mag declareren al is bereikt, kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Ik hanteer geen verschillende wachttijden voor verschillende diagnoses. Er is bij mij geen wachttijd tussen de intakegesprekken en de daadwerkelijke start van de behandeling.

• In de geestelijke Gezondheidszorg worden relatief lichte klachten in de huisartspraktijk behandeld. Indien dit niet volstaat, wordt doorverwezen naar de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ), waar men met verschillende gradaties van problematiek terecht kan. Indien de stoornis complexer is, komt de Specialistische GGZ (SGGZ) in beeld. Mijn praktijk biedt alleen deze Specialistische GGZ. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig. Zie verder: ‘Kosten’ >>.

Individuele therapie in een groep

• Eén of twee keer per jaar start de groep ‘luisteren naar je lichaam’, een lichaamsgerichte oefengroep gebaseerd op de uitgangspunten van de Pessotherapie. Dit is een individuele behandeling in een groep (elf bijeenkomsten), gericht op het beter in contact leren komen met je gevoelens. Deelname is onderdeel en verdieping van een individuele psychotherapie. Meer: ‘Pessopsychotherapie’ >>.

• Voor meer informatie en aanmelding kunt u me mailen >> of bellen.