EMDR

Soms lukt het niet goed om traumatische ervaringen te integreren in je leven en blijven ze op een belastende manier terugkomen in je herinneringen en je belemmeren in je leven. Vaak hangt dit samen met het feit dat je negatieve conclusies uit de gebeurtenissen hebt getrokken, zoals ‘ik had het moeten voorkomen’ of ‘ik ben ook zo’n stom mens, ik had het verdiend’. Het kan daarbij gaan om allerlei gebeurtenissen: een eenmalig trauma, zoals het meemaken van een ongeluk, maar ook over een hele reeks van traumatische gebeurtenissen, zoals pesten, mishandeling, verwaarlozing of incest.

Van EMDR weet men nog altijd niet goed hoe het precies werkt, maar wel dát het werkt, en vaak snel ook. Door oogbewegingen en het doorlopen van een bepaald protocol, worden negatieve overtuigingen opgeheven en gaat de energie weer vrijer stromen.

Voor een eenmalig trauma zijn vaak een paar sessies voldoende, bij chronische traumatisering wordt de methode in een lopende behandeling vervlochten. Ik heb zowel de basis- als de vervolgopleiding gevolgd. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl >>