Gang van zaken

Praktijkruimte

Aanmelding voor psychotherapie kan uitsluitend na verwijzing van uw huisarts naar Gespecialiseerde GGZ. U kunt me dan zelf bellen. Ik ben van maandag t/m donderdag bereikbaar op telefoonnummer 0523-723039 (vaak voicemail). Wanneer we tot een afspraak komen (helaas vaak pas na een wachttijd), moet u in het eerste gesprek uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs meebrengen, samen met de aan mij gerichte verwijzing van uw huisarts voor Specialistische GGZ (dit woord SGGZ moet op de verwijsbrief staan, samen met een door uw huisarts geformuleerd ‘vermoeden van een DSM-V stoornis’ en de eigen ‘AGB-code’.
Kijk hier voor een voorbeeld, wat u uw huisarts eventueel kunt laten invullen: >>. Deze juiste verwijsbrief is nodig om uw therapie vergoed te krijgen.

Om te kunnen besluiten of therapie bij mij wenselijk en geëigend is, zullen we doorgaans twee gesprekken besteden aan uw moeilijkheden en uw achtergrond. We moeten het eens worden over een gezamenlijke hypothese over de problematiek en een behandelplan. Daarbij wordt ook overlegd of een individuele psychotherapie het meest geëigend is of een individuele behandeling in een groep, dan wel een combinatie van beide.

Voor we met uw psychotherapie starten is het belangrijk om van een aantal zaken kennis te nemen, zoals over het dossier dat ik van uw therapie maak, de betalingsafspraken met uw verzekeraar, de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) die ik aan uw behandeling moet koppelen en de regels rondom uw privacy.

Meer: ‘Vertrouwelijkheid’ >>