Klachtenregeling

Indien u in ons contact ergens niet tevreden over bent, ga ik er van uit dat u dit zo spoedig mogelijk met me bespreekt. Dit om verdere teleurstelling te voorkomen, maar misschien meer nog omdat het welslagen van een therapie sterk samenhangt met het vertrouwen dat er tussen cliënt en therapeut bestaat. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij één van mijn beroepsverenigingen.

De Beroepscode voor psychotherapeuten is opgesteld door:
de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (>>) en de
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (>>).

Psychotherapeuten vallen via de Wet BIG onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.