Kosten

Met de juiste verwijzing van de huisarts wordt psychotherapie bij mij vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, want ik heb met alle verzekeraars een contract. De kosten declareer ik rechtstreeks bij uw verzekeraar. Deze betaalt mij na afloop van uw behandeling (of, indien de therapie langer duurt, na een jaar). De kosten van een behandeling worden bepaald aan de hand van een zogenaamde DBC, een Diagnose-Behandel-Combinatie.
Het houdt tevens in dat op de declaratie van uw therapie een diagnose staat vermeld, zoals ‘depressie’ of ‘persoonlijkheidsstoornis’. Ook kan de verzekeraar op mijn factuur zien hoeveel tijd aan uw behandeling is besteed. Méér informatie over uw problemen krijgt uw verzekeraar niet van mij. Wie bezwaar heeft tegen de diagnosevermelding kan dit in ons gesprek aangeven. Er bestaat een mogelijkheid om zonder diagnose te declareren. Meer informatie: >>

.

Op de bij het eerste gesprek meegebrachte verwijsbrief moet expliciet het woord ‘Gespecialiseerde GGZ’ staan, alsmede een vermoeden van een ‘stoornis’ volgens de DSM-V en de AGB-code van de huisarts. Hij moet juist zijn geadresseerd, naar een Klinisch Psycholoog of Psychotherapeut (ik ben beide). Kijk hier voor een voorbeeld. Ook moet u uw verzekeringspas meenemen (waarop ook uw BSN-nummer staat) en een legitimatiebewijs.

U blijft ten alle tijden uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling. Houdt er rekening mee dat voor behandeling in de GGZ uw eigen wettelijk risico van € 385,- voor uw rekening komt (plus eventueel het hogere risico wat u mogelijk zelf met uw verzekeraar heeft afgesproken).

Wanneer u onverhoopt een keer niet kunt komen, dient u zo spoedig mogelijk, ten minste 24 uur van tevoren, af te zeggen. Anders ontvangt u in principe van mij een factuur van maximaal € 90,-. Niet nagekomen afspraken worden niet door de verzekeraar vergoed en gezien mijn vaak lange wachttijd is er altijd iemand die graag van de opengevallen plek gebruik had gemaakt.

Hoewel ik met alle verzekeraars een contract heb afgesloten en u recht heeft op vergoeding van uw psychotherapie vanuit de basisverzekering (minus dus uw eigen risico), is het altijd verstandig om zelf bij uw zorgverzekeraar een akkoord voor de (volledige kosten van de) therapie te vragen, zodat u zeker weet dat u na afloop van de behandeling niet om wat voor reden dan ook tóch een deel van de kosten zelf zou moeten betalen. Zo vergoeden sommige verzekeraars bij goedkope polissen soms maar een gedeelte!

De meeste verzekeraars hanteren een maximumbedrag wat ik per jaar mag declareren. Dit betekent dat ik soms slechts enkele cliënten bij een bepaalde verzekeraar kan behandelen. Uw verzekeraar kan u dan doorverwijzen naar een andere therapeut. U heeft echter het recht om uw eigen therapeut te kiezen.

U kunt meer lezen via: ‘Brochures’ >>