Praktijk voor Psychotherapie

Achtergrond

ActueelActueel.htmlActueel.htmlshapeimage_1_link_0
TherapieTherapie.htmlTherapie.htmlshapeimage_2_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_3_link_0
LinksLinks.htmlLinks.htmlshapeimage_4_link_0
Homehome.htmlhome.htmlshapeimage_5_link_0
Gang van zakenaanmelding.htmlaanmelding.htmlshapeimage_6_link_0

Vertrouwelijkheid

LidmaatschappenLidmaatschappen.htmlLidmaatschappen.htmlshapeimage_7_link_0
AlgemeenAchtergrond.htmlAchtergrond.htmlshapeimage_8_link_0

Vertrouwelijkheid


Alles wat we bespreken is strikt vertrouwelijk. Eventuele informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw (schriftelijke) toestemming. In principe stuur ik bij start en afronding van de therapie een kort bericht naar uw huisarts. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Beroepscode voor psychotherapeuten: www.psychotherapie.nl >>. Hij geldt dus ook voor collega's met wie ik eventueel uw behandeling bespreek in intervisie en voor een waarnemer tijdens afwezigheid. Ik ben verplicht een dossier bij te houden van uw therapie. Hierin komt in elk geval het intakeverslag, het behandelplan, de aan uw behandeling gekoppelde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC), verslagen van de gesprekken en periodieke evaluaties alsmede correspondentie. Uiteraard is dit dossier niet toegankelijk voor derden. U zelf hebt recht op inzage. Ik ben wettelijk verplicht dossiers na afsluiting van een behandeling nog 15 jaar te bewaren.


Overigens komt op mijn declaratie aan uw verzekeraar wel een 'hoofddiagnose' te staan, zoals 'depressie', 'angststoornis' of 'persoonlijkheidsstoornis'. Voor wie hier bezwaar tegen heeft is het mogelijk deze diagnosevermelding te vermijden.


Verder lezen:

'Privacybrochure voor cliënten': >>

'Verklaring van bezwaar' >>


KlachtenregelingKlachtenregeling.htmlKlachtenregeling.htmlshapeimage_9_link_0
BrochuresBrochures.htmlBrochures.htmlshapeimage_10_link_0
PrivacystatementPrivacystatement.htmlPrivacystatement.htmlshapeimage_11_link_0