Pessopsychotherapie

Groepstherapieruimte

Al Pesso, de grondlegger van deze therapievorm, gaat er van uit dat wanneer in de kindertijd de basisbehoeften van een kind onvoldoende bevredigd zijn, hiaten in de natuurlijke ontwikkeling ontstaan, wat tot psychische problemen kan leiden.

Soms schiet alleen praten tekort als behandeling en dan kan Pessotherapie -als individuele deelbehandeling in groepsverband- een zinvolle aanvulling zijn, omdat men zichzelf tegenkomt in het contact met anderen en omdat nadrukkelijker ook het lichaam wordt betrokken in het

Pauzeruimte groepen

behandelen van de problematiek. De groep is een aanvulling en verdieping op de individuele therapie en vindt eens per maand plaats (op een vrijdag en zaterdag). Elk half jaar (na vier weekenden) kunnen nieuwe deelnemers instromen.

Wie wil deelnemen aan de Pessopsychotherapiegroep dient eerst de lichaamsgerichte oefengroep ‘Luisteren naar je lichaam’ te volgen. Er zijn elf bijeenkomsten en de groep start één of twee maal per jaar.

Deze groep is heel geschikt voor mensen die meer contact willen ontwikkelen met hun gevoelsleven. Deelname is ook hier een aanvulling op de individuele therapiegesprekken. Vraag me naar eventuele kosten van beide groepen.

 

Zie voor meer informatie ook www.pessotherapie.nl >>