Start van de behandeling

.

In een individuele psychotherapie zien we elkaar doorgaans eens per twee weken, soms een periode wekelijks.

Een individueel therapiegesprek duurt 45 minuten. Mijn taak is u te helpen meer helderheid te krijgen in waar en hoe u onnodig spanningen of frustraties oploopt, waar die vandaan komen en hoe u op een meer bevredigende wijze met bepaalde situaties kunt leren omgaan. We werken doelgericht en doelmatig, volgens de erkende richtlijnen en uiteraard niet langer dan nodig is.

Ik werk met de attitude en vanuit de opvattingen van een Persoonsgericht psychotherapeut.
Meer: ‘Persoonsgerichte therapie’ >>.

Met gebruikmaking van hier nauw op aansluitende uitgangspunten vanuit de Pessopsychotherapie.
Meer: ‘Pessopsychotherapie’ >>.

Kijk voor algemene informatie over wat psychotherapie is en andere nuttige informatie op www.lvvp.info.