Wat doe ik niet

Om teleurstelling te voorkomen is het goed om, voor u contact met mij opneemt, eerst te weten wat ik niet doe.

Cliënten die bij mij worden aangemeld, hebben vaak al een klachtgerichte, protocollaire behandeling achter de rug en die heeft dan onvoldoende geholpen. Ik behandel een klacht als symptoom van een onderliggend innerlijk conflict of probleem, volgens de gangbare richtlijnen.

Ik bied geen behandeling wanneer er sprake is van:
• psychiatrische problematiek in engere zin, zoals psychoses of schizofrenie
• een gerede kans dat tussentijdse (crisis)contacten nodig zijn
• suïcidaliteit
• overheersende verslavingsproblematiek
• problematiek die beter in teamverband kan worden behandeld.

Ik behandel geen kinderen, paren of gezinnen.